Registrer bruker


Passordet må ha minimum 6 tegn og inneholde minst én stor og én liten bokstav, ett tall og ett spesialtegn.

Veiledning:

E-postadresse:
Vi godkjenner kun e-postadresser til kommuneleger, bydelsoverleger, fylkesleger og smittevernoverleger (kommunelege(n)@xxx.kommune.no, kommuneoverlege(n)@xxx.kommune.no, bydelsoverlege(n)@xxx.kommune.no, xxfylkeslegen@fylkesmannen.no, xxfylkeslegen@statsforvalteren.no eller smittevernoverlege(n)@xxx.kommune.no). Ta kontakt med e-postadministrator i din kommune for å få tilgang til en av disse adressene.

Postmottak i din kommune:
Legg inn e-postadressen til postmottak i din kommune. Det er et ønske fra kommunene at alle mail også skal gå direkte til postmottak for lagring.

Geografisk område:
Når du legger til et geografisk område (fylke, kommune eller BA-region (bo- og arbeidsmarkedsregion)) vil du få en e-post (Ukentlig oversikt med FHI-data*) hver onsdag med oversikt over covid-19, mage-tarminfeksjoner og luftveisinfeksjoner for de geografiske områdene du har valgt. Formålet med e-posten er å gi en oversikt; mer detaljerte data finnes på nettsiden. Dersom du ønsker å motta oversikt-e-postene oftere, kan du krysse av på «Daglig e-post med preliminære FHI-data » lenger ned på denne siden.

Daglig e-post med preliminære FHI-data Dersom du krysser av her vil du i tillegg til den ukentlige e-posten som sendes på onsdager motta en e-post med oppdaterte tall hver ukedag (ikke helger og helligdager). De daglige dataene er preliminære; de er ikke kvalitetssikret på samme måte som dataene i den ukentlige e-posten og bør derfor tolkes med varsomhet. Vi prøver å få sendt den daglige e-posten hver dag, men på grunn av oppdateringer og uforutsatte hendelser vil det kunne forekomme at e-posten uteblir innimellom.

Godkjenning:

Når du legger inn din e-postadresse og annen informasjon godkjenner du at vi kan lagre dette. Vi vil kun bruke din e-post adresse til å sende deg ukentlige e-poster med FHI data*, spørreundersøkelser for å forbedre Sykdomspulsen og annen informasjon. Når du legger inn e-postadressen godkjenner du at vi kan lagre data om dine besøk ved nettsiden. Vi vil kun bruke informasjon om dine besøk på en aggregert måte for å forbedre nettsiden. Informasjonen inneholder forskjellige variabler, som hvilken side du har besøkt, hva du har søkt på i vår søkemotor, dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym. Denne informasjonen kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson. Behandlingsgrunnlaget for din bruk av denne løsningen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon i denne løsningen. Opplysningene du legger inn her vil brukes til formålene som beskrevet over så lenge du ikke har meldt deg ut av systemet.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres i nettleseren din når du åpner en nettside. Ifølge lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 2-7b har du krav på å få vite og godkjenne hvilke opplysninger som lagres, hva opplysningene brukes til og hvem som benytter de. Du kan selv regulere hva du tillater av informasjonskapsler, les mer om det på Slik administrerer du informasjonskapsler hos Nettvett.no.

Følgende informasjonskapsler brukes av Sykdomspulsen:

  • Google analytics_ga: Brukes av webanalyseverktøyet Google Analytics for å skille brukere og brukersesjoner. Informasjonskapselen blir lagret i 14 måneder. Vi bruker Google Analytics for trafikkmåling- og analyse av nettstedet. Vi har en egen databehandleravtale med Google som regulerer hvordan de behandler personopplysninger.
  • __gat: Brukes for å bedre ytelsen til webanalyseverktøyet Google Analytics. Informasjonskapselen blir lagret i 10 minutter.
  • _gid: Brukes av webanalyseverktøyet Google Analytics for å skille mellom ulike brukere. Informasjonskapselen blir lagret i 24 timer.

Det er mulig å melde seg av denne tjenesten når som helst ved å trykke på "Avregistrer" oppe til høyre når du er logget inn.